1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ στα Ιωάννινα

     Σε συνέχεια των άγονων αποτελεσμάτων των προγενέστερών προσκλήσεων του Φορέα στις 1/11/2019 και 9/12/2019, η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας  Ηπείρου, για την επέκταση των υπηρεσιών της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας , στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικής  Υπηρεσίας  από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5044928 η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ήπειρος»,  Άξονας προτεραιότητας: 5 «Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού, κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο.

Καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης ειδικότητας :

Παιδοψυχίατρου

Με σύμβαση Εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης  ορισμένου χρόνου

       ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας
 • Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος
 • Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας κατ’ ελάχιστο.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ (βαθμολογούμενα)  ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 • Η Αποδεδειγμένη συναφής εργασιακή εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.
 • Η Επιστημονική δραστηριότητα
 • Ο Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα Ψυχικής υγείας
 • Η Πιστοποιημένη γνώση Πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ
 • Η γνώση της αγγλικής γλώσσας

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ :

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν :

 • Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.
 • Εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αφορά τους άνδρες υποψήφιους)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν σε φάκελο στην έδρα της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η., Θ. Πασχίδη 54, Ιωάννινα, από την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020, ώρες 09:00 έως 14:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες,  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (το έντυπο το αναζητάτε στο www.epropsi.gr ή στην έδρα της Εταιρείας)
 • Αντίγραφα των απαραίτητων προσόντων
 • Αντίγραφα των πρόσθετων προσόντων
 • Βιογραφικό σημείωμα*

Οι φάκελοι των αιτήσεων, που θα αποσταλούν ταχυδρομικά, γίνονται δεκτοί εφόσον φέρουν σφραγίδα ταχυδρόμησης έως  την 22/7/2020,  ημέρα καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 09:00-14:30 στο τηλέφωνο 26510-33532, Υπεύθυνη Πράξεων : Κοντοδήμου Γεωργία

Η παρούσα δημοσίευση είναι περίληψη της σχετικής πρόσκλησης με τίτλο “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ ΟΠΣ 5044928 ΤΗΣ Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.” η οποία έχει αναρτηθεί στο site του Φορέα www.epropsi.gr

*ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ

Το βιογραφικό σας σημείωμα καθώς και κάθε άλλο προσωπικό στοιχείο που συμπεριλαμβάνεται σε αυτό , θεωρείται δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο «Κανονισμός 2016/679») και το νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός σας καθώς και κάθε άλλου συνημμένου προσωπικού εγγράφου συγκατατίθεστε στην απαιτούμενη επεξεργασία από την εταιρεία Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. των Προσωπικών σας Δεδομένων με σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας για την κάλυψη θέσης, για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα, (στο εξής η «Επεξεργασία»). Για τους σκοπούς της Επεξεργασίας στα Προσωπικά σας Δεδομένα δύναται να έχει πρόσβαση  και να τα αποθηκεύει το προσωπικό της Εταιρείας Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. , για  όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του  ανωτέρω σκοπού  και πάντως όχι για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους Μετά την παρέλευση του ενός έτους τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, εάν επιθυμείτε συνέχεια της επεξεργασίας θα σας ζητηθεί ρητή συγκατάθεση εκ νέου,  βάσει του Κανονισμού.

Η εταιρεία Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας και ότι τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, μπορείτε να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας  και, ιδίως, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, αντίταξης, περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr), καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης, με την υποβολή σχετικού αιτήματος.

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 13 επισκέπτες και κανένα μέλος

Π.Ι.Σ. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Ενημερωθείτε με τα τελευταία νέα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
Μετάβαση στην ιστοσελίδα

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου

opadΕπισκεφτείτε τον ιστοχώρο του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ)
Μετάβαση στην ιστοσελίδα...

Υγεία ΝΕΤ Δικτυακή Πύλη για την Υγεία

Διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις στην Υγεία
Μετάβαση στην ιστοσελίδα...

Θέσεις Ιατρών από το proslipsis.gr

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες θέσεις Ιατρών από την ιστοσελίδα proslipsis.gr
Μετάβαση στην ιστοσελίδα...